top of page

MASTER STUDIJE

FAKULTETA ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

Primum Semper - Uvijek prvi

OBLASTI

STUDIJA

KRIMINALISTIKA

 

Naučna oblast koncipirana prema osnovnim intencijama heurističke i silogističke koncepcije istraživanja protivpravnih ponašanja usmjerena ka idealu spoznaje „istine“. Bavi se aktivnostima otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja krivičnih djela.

KRIMINOLOGIJA

Naučna oblast koja se bavi izučavanjem kriminalnog ponašanja i kriminaliteta, te proučava fenomenologiju i etiologiju kriminaliteta, položaj i ulogu žrtve u kriminalnom aktu, mjestu i značaju ključnih instrumenata društva u suprotstavljanju kriminalitetu

KRIZNI MENADŽMENT

 

Krizni menadžment se bavi oblikovanjem postupaka, dogovora i odluka koje utiču na tok krize i obuhvata organizaciju, pripremne mjere i raspoređivanje resursa za njeno savladavanje.

SIGURNOST

 

Naučna oblast koja se bavi izučavanjem sigurnosne problematike u društvu i državi. Bavi se izučavanjem teorija i sistema sigurnosti, obavještajnim sistemima i sistemima nacionalne i međunarodne sigurnosti

practice_areas
KORPORATIVNA SIGURNOST I ZAŠTITA

 

Područje sigurnosti danas je značajno prošireno i briga o njemu više nije isključivo zadatak države, jer se pojavljuje niz aktera koji preuzimaju dio odgovornosti. Korporativna sigurnost je strateška poslovna funkcija.

NAŠI MASTER STUDIJI

Drugi ciklus studija Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije traje jednu jednu godinu (dva semestra) čijim završetkom se stiče 60 ECTS bodova, a u zbiru sa prvim ciklusom studija iznosi 300 ECTS bodova. 

Uspješnim okončanjem drugog ciklusa studija kandidat stiče sljedeće zvanje MAGISTAR (Master Degree) i to: 

  • MAGISTAR (MASTER) KRIMINALISTIKE (MSc in Criminal Investigation)

  • MAGISTAR (MASTER) KRIMINOLOGIJE (MSc in Criminology)

  • MAGISTAR (MASTER) SIGURNOSNIH STUDIJA (MSc in Security Studies

  • MAGISTAR (MASTER) KRIZNOG MENADŽMENTA U SIGURNOSNOM SEKTORU (MSc in Crisis Menagement in Secirty Sector)

  • MAGISTAR (MASTER) KORPORATIVNE SIGURNOSTI (MSc in Corporation Security and Protection)

 

Pravo upisa na drugi ciklus studija imaju kandidati sa završenim odgovarajućim prvim ciklusom studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS studijskih bodova, kao i kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima, uz obavezu fakulteta/akademije da planirana upisna kvota u drugi ciklus studija mora imati najmanje 50% mjesta u odnosu na upisnu kvotu za sve odsjeke/smjerove iz prvog ciklusa studija.

our_vision

NAŠI PROGRAMI

Kriminalistika
Sigurnosne studije
Kriminologija
Krizni menadžment u sig. sektoru
Korporativna sigurnost i zaštita
ATTORNEYS

KONTAKTIRAJTE

FAKULTET

NAŠA ADRESA

ZMAJA OD BOSNE 8, 71000 SARAJEVO, BiH​

Email: ecehovic@fkn.unsa.ba
Tel:  +387 (0)33 561-208

 

Pronađite nas

Za sve upite, molimo vas da popunite sljedeći obrazac:

Poruka je uspješno poslana

contact
bottom of page