Na oglasnoj ploči Fakulteta objavljena je konačna rang lista I upisnog roka

 
 

NOVI PROGRAM

 
 

© 2016 FKKSS - www.fkn.unsa.ba